Menu

Konstrukcje naziemne

Konstrukcje fotowoltaiczne na gruncie

Zdecydowana większość mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce jest instalowana na dachach budynków mieszkalnych lub gospodarczych jako fotowoltaika dachowa lub fotowoltaika naziemna. Dzięki zagospodarowaniu powierzchni dachu można uzyskać optymalny kąt nachylenia paneli oraz odpowiednie nasłonecznienie, co przekłada się na wysoką wydajność całej instalacji. Niestety, wykorzystanie dachów jako lokalizacji dla domowej elektrowni fotowoltaicznej nie zawsze jest wykonalne lub pożądane – w wielu przypadkach konstrukcje fotowoltaiczne na gruncie byłyby lepszym rozwiązaniem ze względu na wydajność produkcji energii elektrycznej.

 

Intensywne zacienienie, zbyt mała moc planowana dla instalacji PV, niewystarczający kąt połaci dachu czy niewystarczająco mocna konstrukcja wiązarów dachowych to tylko kilka przykładów umieszczania konstrukcji fotowoltaicznej na ziemi.

Czy warto zainwestować w konstrukcję na grunt?

Panele fotowoltaiczne są atrakcyjną alternatywą dla konwencjonalnych źródeł energii, biorąc pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie konwencjonalne, a także coraz niższe ceny i szeroką gamę instalacji fotowoltaicznych na rynku.

 

Obecny okres zwrotu inwestycji PV jest stosunkowo krótki (średnio 6-9 lat), a możliwość korzystania z różnych dotacji i dotacji dla instalacji PV dodatkowo zwiększa opłacalność domowych mikroinstalacji prosumenckich.

 

Jeśli nie mamy możliwości zainstalowania fotowoltaiki na dachu, dobrym rozwiązaniem jest naziemna fotowoltaika. Dziś już nikt nie wątpi, że przyszłość energetyki leży w energii odnawialnej, czyli wytwarzaniu ekologicznie zielonej energii bez szkody dla środowiska naturalnego.

Różnice między konstrukcją gruntową a dachową

Oczywiście główną i najbardziej oczywistą różnicą jest sama lokalizacja, ale to nie jedyny szczegół, który odróżnia PV montowane na ziemi od paneli PV na dachach budynków. Rama naziemnych paneli PV jest również inna w obu przypadkach, ponieważ ze względów bezpieczeństwa rama zwykle używana do montażu naziemnego będzie wykonana z nieco trwalszego i mocniejszego materiału – panele PV na dachu nie będą narażone na potencjalne uszkodzenia pod wpływem warunków atmosferycznych, zwłaszcza silnych wiatrów.


Warto też zwrócić uwagę na pozornie nieszkodliwy aspekt, który w niektórych przypadkach może być dość istotny, to łatwość czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Ogólnie rzecz biorąc, często słuszne jest założenie, że instalacje PV wymagają minimalnej konserwacji, a nawet są całkowicie bezobsługowe – woda deszczowa zmyje brud z powierzchni panelu.

 

Należy jednak zauważyć, że w ostatnich latach w Polsce wystąpiły niższe średnie opady i rzadsze opady, co automatycznie przekłada się na większe zanieczyszczenie instalacji fotowoltaicznych i zmniejszenie ich sprawności. W tym przypadku konstrukcja panelu fotowoltaicznego na poziomie gruntu pozwala na wykonanie niezbędnej konserwacji bez konieczności wspinania się na dach budynku.

Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne na grunt
Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne na gruncie